- ม้วนพิเศษ Pre O-net 2019
- ปิดคอร์ส GAT 2018
- ปิดคอร์ส TURBO 2018
- เปิดคอร์ส TURBO 2018
- ปิดคอร์ส lntensive 1/2018
- ปิดคอร์ส lntensive summer 2018
- ม้วนพิเศษ Pre O-net 2018
- ปิดคอร์ส TURBO 2017
- เปิดคอร์ส TURBO 2017
- ปิดคอร์ส lntensive 1/2017
- ปิดคอร์ส lntensive summer 2017
- ม้วนพิเศษ Pre O-net 2017
- เปิดคอร์ส TURBO 2016
- ปิดคอร์ส lntensive 1/2016
- ม้วนพิเศษ Pre O-net 2016
- ปิดคอร์ส INTENSIVE SUMMER 2559
- ม้วนพิเศษ Pre - สามัญ 9 วิชา 58
- ปิดคอร์ส Turbo ตุลา 58​
- ปิดคอร์ส TURBO ตุลา 57
- เยี่ยมสาขาขอนแก่น 3 ก.ย. 57
- ม้วนพิเศษแนะแนวเลือกคณะ 2 มิ.ย.57
- สาขาเยาวราช (ม้วนพิเศษ Int + Turbo) 25 ม.ค. 57
- สาขาเยาวราช (ปิดคอร์ส Turbo ตุลา ) 21 ต.ค 56
- สาขาเยาวราช (ปิดคอร์ส Intensive 1 ) 8 ก.ย 56
- สาขาเยาวราช (ปิดคอร์ส Intensive Summer ) 7 พ.ค.56
- เยี่ยมสาขาอุดรธานี 2 ก.พ. 56
- สาขาเยาวราช (ม้วนพิเศษ Int + Turbo) 26 ม.ค. 56
- เยี่ยมสาขาเชียงใหม่ 12 ม.ค. 56
- เยี่ยมสาขาขอนแก่น 30 ก.ย. 55
- สาขาเยาวราช (ปิดคอร์ส Intensive Summer ) 9 พ.ค.55
- สาขาเยาวราช (ม้วนพิเศษ Int + Turbo) 28 ม.ค. 55
- เยี่ยมสาขาวงเวียนใหญ่ 25 ต.ค. 54
- เยี่ยมสาขาขอนแก่น 25,27 ก.ย. 54
- เยี่ยมสาขาเชียงราย 8 ก.ย.54
- เยี่ยมสาขาหาดใหญ่ 7 ก.ย.54
- เยี่ยมสาขาเชียงใหม่ 31 ส.ค.54
- เยาวราช (ปิดคอร์ส Inensive Summer )9 พ.ค.54
- เยาวราช (ปิด Turbo)25 ต.ค.53
- เชียงใหม่ 5 ก.พ.53
- ราชบุรี 18 ก.ย.52
- เยาวราช (ปิด Intensive1) 15 ก.ย. 52
- เยาวราช (ปิด Intensive) 6 พ.ค. 52
- เชียงใหม่ ก.พ. 52
- เซ็นจูรี่ 8 ม.ค 52
- บางกะปิ 8 ม.ค 52
- อุดรธานี 2 พ.ย. 51
- เยี่ยมสาขาหาดใหญ่ 31 ต.ค.51
- เยี่ยมสาขาชลุบรี  17 ต.ค. 51
- เยี่ยมสาขาเยาวราช (ปิดคอร์ส Intensive)
- เยี่ยมสาขานครสวรรค์ 10 ก.ย. 51
- เยี่ยมสาขาพิษณุโลก 9 ก.ย. 51
- เยี่ยมสาขาวงเวียนใหญ่ 2 ก.ย. 51
- เยี่ยมสาขาวิสุทธิกษัตริย์ 1 ก.ย. 51
- เยี่ยมสาขาสยาม 1 ก.ย. 51
- เยี่ยมสาขาปิ่นเกล้า 28 ส.ค. 51
- เยี่ยมสาขาอุบลฯ 26 ส.ค. 51
- เยี่ยมสาขารังสิต 25 ส.ค. 51
- เยี่ยมสาขางามวงศ์วาน 25 ส.ค. 51
- เยี่ยมสาขาขอนแก่น 20 ส.ค. 51