สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 62

9 วิชาสามัญ 2562  
GAT-PAT 2562  
O-NET 2562  

สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 61

วิชาสามัญ 9 วิชา (มีนาคม 2561)  
GAT-PAT (กุมภาพันธ์ 2561)  
โอเน็ต (มีนาคม 2561)  
สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 60

โอเน็ต (กุมภาพันธ์ 2560)  
GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560 (มีนาคม 2560)  
วิชาสามัญ 9 วิชา (ธันวาคม 2559)  
GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560 (พฤศจิกายน 2559)  

สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 59

โอเน็ต (กุมภาพันธ์ 2559)  
GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559  
วิชาสามัญ 9 วิชา (ธันวาคม 2558)  
GAT-PAT ครั้งที่ 1/2559 (พฤศจิกายน 2558)  
สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 58

GAT-PAT ครั้งที่ 2/2558 (มีนาคม 2558)  
GAT-PAT ครั้งที่ 1/2558 (พฤศจิกายน 2557)  
โอเน็ต (กุมภาพันธ์ 2558)  
วิชาสามัญ 7 วิชา (มกราคม 2558  

สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 57

GAT-PAT ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2557)  
GAT-PAT ครั้งที่ 2 (เมษายน 2557)  
โอเน็ต (กุมภาพันธ์ 2557)  
วิชาสามัญ 7 วิชา (มกราคม 2557)  


สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 56
GAT-PAT ครั้งที่ 1 (ตุลาคม2555)
GAT-PAT ครั้งที่ 2 (มีนาคม2556)
โอเน็ต (กุมภาพันธ์2556)
วิชาสามัญ 7 วิชา (มกราคม 2556)

สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 55
GAT-PAT ครั้งที่ 1(ธันวาคม 2554)
GAT-PAT ครั้งที่ 2(มีนาคม 2555)
โอเน็ต (กุมภาพันธ์ 2555)
วิชาสามัญ 7 วิชา (มกราคม 2555)

สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 54
GAT-PAT ครั้งที่ 1(มีนาคม 2553)
GAT-PAT ครั้งที่ 2(กรกฎาคม 2553)
GAT-PAT ครั้งที่ 3(ตุลาคม 2553)
GAT-PAT ครั้งที่ 4(มีนาคม 2554)
โอเน็ต (กุมภาพันธ์ 2554)

สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 53

GAT-PAT ครั้งที่ 1(มีนาคม 2552)
GAT-PAT ครั้งที่ 2(กรกฎาคม 2552)
GAT-PAT ครั้งที่ 3(ตุลาคม 2552)
GAT-PAT ครั้งที่ 4(มีนาคม 2553)
โอเน็ต (กุมภาพันธ์ 2553)

สถิติคะแนนสอบ (แอดมิดชัน 52)
โอเน็ต (2552)
เอเน็ต (2552)
ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 2551

สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 51
โอเน็ต (2551)
เอเน็ต (2551)
ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 2550
สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 50
โอเน็ต (กุมภาพันธ์ 2550)
เอเน็ต 2550
สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 49
สถิติคะแนนสอบวิชาเฉพาะ( ตุลาคม 2549)
สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 48
สถิติคะแนนสอบวิชาเฉพาะ ( ตุลาคม 2548 )
สถิติคะแนนสอบแอดมิดชัน 47
สถิติคะแนน สอบวัดความรู้ฯ แต่ละวิชา มีนาคม 2548 (1/2548)
 

Back Top Site Map
DaVanceDavance Facebook DaVanceEmail : info@davance.com

Copyright 2014 by Da'Vance. All rights reserved.