อ.ปิง Roadshow to knowledge เรียนอย่างไรเก่งทั้งไทยและอังกฤษ2556
      อ.ปิง แขกรับเชิญงาน A&D IntelliGence Pack หัวข้อ RoadShow to knowledge เรียนอย่างไร เก่งทั้งไทยและอังกฤษ