อ.ปิง เสวนาวิชาการวันรพี 2556
      อ.ปิง แขกรับเชิญงานวันรพี ปี 2556 กับการเสวนาภายใต้หัวข้อ ”การศึกษาไทย ไปตายเอาดาบหน้า?”