เสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "สื่อกับการใช้ภาษาไทย"
      ศุกร์ 26 ก.ค.56 ที่ผ่านมา อ.ปิงได้รับเกียรติ จากกรมประชาสัมพันธ์เขต 1 เสวนาหัวข้อ "สื่อกับการใช้ภาษาไทย" กิจกรรมดีๆ นี้จัดขึ้นเน้นให้สื่อมวลชน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเยาวชน และประชาชน กระตุ้นสื่อมวลชนให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เข้าใจง่ายและน่าติดตามข่าวสารต่อไป ไม่ควรใช้ภาษาที่รู้กันแค่เฉพาะกลุ่ม และต้องเป็นสื่อกลางที่ดี เพื่อช่วยกระตุ้นให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมกัน รักษาภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติให้งดงามตลอดไป