เสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ภาษาไทย...เด็กยุคใหม่ ใช้ภาษาไทยถูกต้อง"
      เสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ภาษาไทย...เด็กยุคใหม่ ใช้ภาษาไทยถูกต้อง" เมื่อวานนี้ 17 มิ.ย.56 อ.ปิงได้รับเกียรติ จากกรมประชาสัมพันธ์เขต 6 เสวนา"ภาษาไทย......เด็กยุคใหม่ ใช้ภาษาไทยถูกต้อง"ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดรส์&รีสอร์ท กิจกรรมดีๆ นี้จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เน้นให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจการใช้ภาษาไทยถูกต้อง ถูกสถานที่ ถูกเวลา ตามความเหมาะสมในการใช้ และให้รู้ว่าคนไทยโชคดีแค่ไหนทีมี "ภาษา"เป็นของตน และโชคดีที่สุดในโลกที่มี "พระเจ้าอยู่หัว" ของปวงชนชาวไทย ซึ่งงานนี้เริ่มขึ้นด้วยความซาบซึ้งและจบด้วยภาพความประทับใจไปตามๆ กัน