เสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ภาษาไทย...ความภูมิใจของแผ่นดิน"
      "ภาษาไทย...ความภูมิใจของแผ่นดิน" ศุกร์ 15 ก.พ.56 ที่ผ่านมา อ.ปิงได้รับเกียรติ จากกรมประชาสัมพันธ์เขต 3 เสวนา"ภาษาไทย...ความภูมิใจของแผ่นดิน"ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ กิจกรรมดีๆ นี้จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เน้นให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจการใช้ภาษาไทยถูกต้อง ถูกสถานที่ ถูกเวลา ตามความเหมาะสมในการใช้ และให้รู้ว่าคนไทยโชคดีแค่ไหนทีมี "ภาษา"เป็นของตน และโชคดีที่สุดในโลกที่มี "พระเจ้าอยู่หัว" ของปวงชนชาวไทย ซึ่งงานนี้เริ่มขึ้นด้วยความซาบซึ้งและจบด้วยภาพความประทับใจไปตามๆ กัน
     สวท.เชียงใหม่ (ความถี่ FM ๙๓.๒๕ Mhz) ถ่ายทอดเสียงตลอดการเสวนา ฯ สทท.เชียงใหม่ บันทึกเทปโทรทัศน์ออกอากาศทาง สทท.เชียงใหม่ และ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม PRD ๓