อ.ปิง หนึ่งในพรีเซ็นเตอร์เสื้อเชียร์บอลธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 69

เสื้อเชียร์ธรรมศาสตร์ 69
 

เสื้อเชียร์ธรรมศาสตร์ ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ จุฬาฯครั้งที่ 69 


โลโก้ 

เสื้อเชียร์ธรรมศาสตร์ 69“แนวคิดในการออกแบบ” โลโก้มีลักษณะคล้ายกับคนโอบกัน แสดงถึงความรักภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สอนให้นักศึกษาทุกคนรักประชาชน รูปทรงกลมมีลักษณะคล้ายลูกฟุตบอล และตัวเลข 69 แสดงถึง งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ จุฬา 69
ตัวเสื้อ เป็นสีแดง ขอบเสื้อสีเหลือง
องค์ประกอบของเสื้อมีความหมายดังนี้
  • กระดุม

      หมายถึง ธรรมของชาวธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสีเหลือง แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมอันเป็นสิ่งที่ประจำจิตไหลเวียนวนอยู่ในตัวของนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกเมื่อ
  • แขนเสื้อ

     หมายถึง เมื่อชาวธรรมศาสตร์จะทำการใดก็จะทำการนั้นอย่างสุจริต ด้วยความเป็นธรรมของมือทั้งสองมุ่งมั่นและตั้งใจ ขอบเสื้อหมายถึงความปราดเปรียว คล่องแคล่วและกระตือรือร้นที่จะดำเนินตามอุดมการณ์ รวมทั้งใช้เทคนิคสีเหลืองที่ขอบเสื้อซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยตัดกับตัวเสื้อ จะทำให้เสื้อเข้ารูปทรงและที่สำคัญดูผอมเพรียวได้อีกด้วย
  • เลข ๖ และเลข ๙ ริมชายเสื้อ

    เป็นการใช้เทคนิคการสกรีนลายเสื้อในการสื่อความหมาย หากมองในด้านข้างจะเป็นรูปโดมต่อเนื่องกับเลข ๙  ในด้านหลัง แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น หากถ่ายภาพเพียงคนเดียวในแนวตรงจะไม่สามารถสร้างรูปโดมได้ จึงต้องถ่ายรูปคู่กับเพื่อนโดยการหันหลังสลับกัน  โดยคนที่หันหลังอยู่นั้นอาจหันหน้ามองที่กล้องก็ได้จึงจะได้รูปโดมหรือเป็นตัวอักษรที่สมบูรณ์ สื่อให้เห็นได้ว่า ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบได้โดยไม่พึ่งพาอาศัยกัน ควรช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชนเพื่อสร้างความสุขแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ที่ต้องการสิ่งเติมเต็มให้กับชีวิต โดยที่อีกคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละให้กับอีกคนหนึ่ง แสดงให้เห็นได้จากการถ่ายรูปโดยที่อีกคนหนึ่งเห็นหน้าชัดเจนส่วนอีกคนหนึ่งต้องเห็นเพียงแค่ด้านหลังหรือครึ่งหน้า หากอยู่บนแสตนด์ หรืออยู่เป็นหมู่เยอะๆก็จะเห็นเป็นรูปโดมต่อกันอย่างสวยงาม