DaVance
DaVance

 
DA'VANCE ได้จัดคอร์สการเรียนไว้ให้เหมาะสมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีคอร์สปูพื้นฐาน สรุปเนื้อหา และตะลุยโจทย์

คอร์สปูพื้นฐาน


เป็นคอร์สพื้นฐาน แบบค่อยเป็นค่อยไปให้เข้าใจเนื้อหาทั้งที่โรงเรียน และเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น

คลิป อาจารย์ปิงแนะนำคอร์ส ม.4

ม.4 SEM 1 แบบที่ 1
เนื้อหาไทย ม.4 เทอม 1 + วรรณคดี ม.4 + สังคมวิทยา + พระพุทธศาสนา + ศาสนาสากล
ม.4 SEM 1 แบบที่ 2
เนื้อหาไทย ม.4 เทอม 1 + วรรณคดี ม.4 +รัฐศาสตร์ + กฎหมาย


ม.4 SEM 2 แบบที่ 1
เนื้อหาไทย ม.4 เทอม 2 + รัฐศาสตร์ + กฎหมาย
ม.4 SEM 2 แบบที่ 2
เนื้อหาไทย ม.4 เทอม 2 + สังคมวิทยา + พระพุทธศาสนา + ศาสนาสากล


คลิป อาจารย์ปิงแนะนำคอร์ส ม.5

ม.5 SEM 1 แบบที่ 1
เนื้อหาไทย ม.5 เทอม 1 + ภูมิศาสตร์ + พระพุทธศาสนา ม. 5
ม.5 SEM 1 แบบที่ 2
เนื้อหาไทย ม.5 เทอม 1 + เศรษฐศาสตร์


ม.5 SEM 2 แบบที่ 1
เนื้อหาไทย ม.5 เทอม 2 + เศรษฐศาสตร์


ม.5 SEM 2 แบบที่ 2
เนื้อหาไทย ม.5 เทอม 2 + ภูมิศาสตร์ + พระพุทธศาสนา ม. 5

คลิป อ.ปิงแนะนำคอร์สเรียนประวัติศาสตร์
คอร์สประวัติศาสตร์ เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์โลก
 
   ** นักเรียนควรสมัครเรียนให้ตรงกับเนื้อหาวิชาที่ต้องการเรียน เช่น ม.4 เทอม 1 ควรสมัคร ม.4 SEM 1  
ยกเว้น คอร์สประวัติศาสตร์
นักเรียนจะเลือกสมัครเรียนเก็บไว้ตั้งแต่ ม.4, ม.5 หรือจะสมัครเรียนตอน ม.6 ก็ได้

คอร์สสรุป (INTENSIVE) เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาไทย-สังคม ม.4 ถึง ม.6

คลิป อ.ปิงแนะนำคอร์ส
  โดย 1 ปีจะมีให้เลือกเรียน 4 ช่วง คือ
- มีนาคม-ต้นพฤษภาคม ( INTENSIVE SUMMER )
- เทอม 1 ( INTENSIVE 1)
- ปิดภาคตุลาคม (INTENSIVE ปิดภาคตุลาคม)
- เทอม 2 (INTENSIVE 2)

คอร์สตะลุยโจทย์ (TURBO) เป็นคอร์สฝึกทักษะการทำโจทย์

คลิป อ.ปิงแนะนำคอร์ส

        เพื่อให้เห็นแนวข้อสอบและแนวการตอบให้ตรงแนวข้อสอบตรงและแอดมิดชันมากที่สุด เพื่อให้การเรียนได้ผล ก่อนเรียนคอร์สนี้ ควรมีพื้นฐานมาจากคอร์สปูพื้นฐาน (SEM) หรือคอร์สสรุป (INTENSIVE) มาแล้ว

คอร์ส THAI GO GAT

คลิป อ.ปิงแนะนำคอร์ส
       เป็นคอร์สฝึกทักษะทางภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมกับข้อสอบ GAT และ ความถนัดทางวิชาการ


การสมัครเรียน DA’VANCE มีด้วยกัน 3 ระบบDaVance
 ขั้นตอนการสมัคร (กรุณาอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนสมัครเรียน)

-> ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ธุรการโรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ปิง (ดาว้องก์) ทุกสาขา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

--- ใบชำระค่าเรียนของระบบ สอนสด และ ระบบ DVD (คลิกปริ้นใบpay in ได้)

DaVance

การเรียนด้วยระบบส่วนตัว PC (PRIVATE CHAMBER)

DaVance
DaVance


  ตัวอย่างการจัดคอร์สเรียนตั้งแต่ ม.4

  ช่วงเวลา สมัครเรียนคอร์ส
ม.4
ม.4 เทอม 1 ม.4 SEM 1  
  ม.4 เทอม 2 ม.4 SEM 2  
       
ม.5
ม.5 เทอม 1 ม.5 SEM 1  
  ม.5 เทอม 2 ม.5 SEM 2  
  SUMMER ม.5 ขึ้น ม.6 คอร์สประวัติศาสตร์ หรือ Intensive  
       
ม.6
ม.6 เทอม 1 คอร์สประวัติศาสตร์ หรือ Intensive  
ปิดเทอมตุลา หรือ ม.6 เทอม 2 TURBO  


DaVance
 
   

ข้อแนะนำในการเรียน     ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่เรียนหรือติดต่อเจ้าหน้าที่

-> นักเรียนทำบัตรหาย ต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมรูปถ่าย 1 ใบ มาติดต่อเพื่อทำบัตรให้ โดยเสียค่าปรับ 100 บาท เงินจำนวนนี้ทางโรงเรียนจะมอบให้มูลนิธิการกุศล
-> ถ้านักเรียนไม่ได้นำบัตรประจำตัวมาให้ติดต่อรับบัตรแทนชั่วคราวที่ฝ่ายธุรการ โดยต้องเสียค่าปรับ 10 บาท เงินจำนวนนี้ทางโรงเรียนจะมอบให้มูลนิธิการกุศล
-> " บัตรนักเรียน "  มีค่าเพราะสามารถนำไปเป็นส่วนลดของคอร์สเทอร์โบได้ถึง 1,500 บาท, คอร์สThai Go Gat 400 บาท ,คอร์สประวัติศาสตร์ 600 บาท และนำไปใช้ลดกับร้านร่วมโครงการของทางโรงเรียน  


   ให้นักเรียนเช็กหนังสือที่รับไปทุกครั้ง  

-> นักเรียนสามารถขอเปลี่ยนทันทีหากหน้าไม่ครบ หรือเสียหาย เพราะหนังสือที่นักเรียนใช้แล้วจะขอเปลี่ยนเล่มใหม่ไม่ได้

 
  หนังสือทุกเล่มของ DA'VANCE เป็นระบบ limited จึงควรรักษาให้ดีที่สุด

-> นักเรียนต้องระวัง! เพราะในแต่ละปีมีนักเรียนจำนวนมากทำหนังสือหายหรือถูกขโมย ถ้าหนังสือหาย ทางธุรการจะให้หนังสือนักเรียนไป Xerox แล้วนำฉบับ Xerox มาขอปั๊มโลโก้ที่ฝ่ายธุรการ

  
นักเรียนควรมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ และทำการบ้านมาด้วยตามที่อาจารย์สั่ง

  
นักเรียนควรทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นทำแบบฝึกหัด หากต้องการให้เรียนได้ผล

  
นักเรียนไม่ควรส่งเสียงดังในห้องเรียน เพราะเป็นการทำลายสมาธิเพื่อนข้างๆ และขณะเรียนขอให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
" ถ้าพบว่านักเรียนในห้องเรียนส่งเสียงดังทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง ให้แจ้งได้ที่พี่ที่คุมหน้าห้อง ถ้านักเรียนได้รับการตักเตือนถึง 2 ครั้งแล้วยังส่งเสียงดังอีก จะถูกเชิญออกจากห้องทันที "

  
การเรียนรอบสดจะมี late หากนักเรียนต้องการเริ่มหรือเลิกที่ค่อนข้างตรงเวลา ขอให้เปลี่ยนเป็นรอบเทปแทน

 
  ห้ามนักเรียน

-> สูบบุหรี่หรือใช้สิ่งเสพติดใดๆ ในโรงเรียน
-> ชกต่อยหรือทะเลาะวิวาทกันอย่างเด็ดขาด
     "นักเรียนที่ละเมิดจะถูกคัดชื่อออกทันที"

 
  กระเป๋าสตางค์ และของมีค่าไม่ควรทิ้งไว้ในห้องเรียน

-> ไม่ควรทิ้งกระเป๋าสตางค์และของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องประดับ ฯลฯ ไว้ในห้องเรียน เพราะเคยปรากฏว่ามีของมีค่าหายในห้องเรียนแล้วหลายครั้ง

  
ให้นักเรียนระมัดระวังกระเป๋านักเรียนไว้ด้วย เพราะมักมีกระเป๋านักเรียนหายอยู่เสมอ

  
ดาว้องก์ทุกสาขา มีกล้องวงจรปิดบันทึกเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน
 
DaVance   เฉพาะสาขาเยาวราช ที่จอดรถมี 2 จุดใหญ่

-> นักเรียนที่นำรถมา ไม่ควรจอดหน้าโรงเรียนเพราะอาจถูกล๊อกล้อทำให้เสียเวลาและยุ่งยาก นักเรียนและผู้ปกครองสามารถขอแผนที่สถานที่จอดรถจากเคาน์เตอร์ธุรการ
     "ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มารับนักเรียนก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อไม่ให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนติดขัด"

     ส่วนสาขาอื่นๆ ที่จอดรถสอบถามจากพี่ๆ สาขานั้นๆ


   นักเรียนที่เรียนคอร์สต่อเนื่อง

ควรติดตามเวลาสมัครเรียนของคอร์สถัดไป เพื่อจะได้สมัครเรียนได้ทัน เพราะเท่าที่ผ่านมามีปัญหาว่า บางรอบนักเรียนต้องการเรียนมากก็จะเต็มเร็วมาก

 หากต้องการเรียนห้องสดควรสมัครแต่เนิ่นๆ

  

บัตรของนักเรียนสามารถนำมาเป็นส่วนลดในการสมัครเรียนคอร์ส TURBO ,THAI GO GAT และคอร์ส ประวัติศาสตร์ ได้ แต่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้สมัครแทนได้
**ใบเสร็จคอร์ส thai Go Gat ไม่สามารถ ใช้สิทธิ์รับส่วนลด คอร์ส TURBOและประวัติศาสตร์ได้
**สามารถรับส่วนลดเฉพาะคอร์ส สอนสด และ DVD เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการ สมัครเรียนระบบ private chamber (PC) ได้ค่ะ

DaVance


 
  ระวังคนแอบอ้าง

  มีผู้ปกครองหลายท่านถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงโดยอ้างชื่ออาจารย์ปิงมาแล้วให้นักเรียนระวังคนแอบอ้าง เกี่ยวกับอาจารย์ปิงไม่ว่าเรื่องใด เพื่อความแน่ใจให้โทรมาสอบถามความถูกต้องที่
 สาขาเยาวราช 0-2623-3997-8


 ระบบDVD หรือ ระบบ Private (PC) เรียนแล้วได้ผลต่ำกว่ารอบสดหรือไม่
  
-> ปัจจุบัน การเรียนด้วยระบบDVD หรือ ระบบ Private (PC) เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะ "สะดวก" กับนักเรียนที่ไม่ต้องเดินทางไกลๆ และทำให้สามารถรับนักเรียนที่ต้องการเรียนได้มากขึ้น การเรียนไม่ว่าจะห้องสดหรือว่า ระบบDVD ระบบ Private (PC) ได้ผลเท่ากันขึ้นอยู่กับ "ความตั้งใจของนักเรียน" เป็นหลักเพราะนักเรียนที่ทำคะแนนได้ที่ 1 ของประเทศหลายคน ก็มาจากการเรียนด้วย ระบบDVD หรือ ระบบ Private (PC) เช่น

  น้องแหวน : จิรัฐิติ ดาราเมือง
ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ 2561 วิชาภาษาไทย
รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย
สาขาสยามสแควร์
98 คะแนน
  น้องอิ๋ม : อภิชญา พลายมาต
ที่ 1 ประเทศ O-NET 2561 วิชาภาษาไทย
รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
สาขาราชบุรี
98 คะแนน
  น้องใบบัว : ญาณิน บุญถนอม
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ 2559
วิชา ภาษาไทย
สาขา สยาม
100 คะแนน
  น้องวิว : วิศรุต นิติเรืองจรัส
ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ 2560
วิชา ภาษาไทย
โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
สาขา หาดใหญ่
96 คะแนน
  น้องแอ๊นท์ : ศิริณัฏฐา มังคลากุล
ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ 2560
วิชา ภาษาไทย
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
สาขา สยามสแควร์
96 คะแนน
  น้องนิว : ภัทรดนัย น้อยวัฒนา
ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ 2560
วิชา ภาษาไทย
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
สาขา พญาไท
96 คะแนน
  น้อง แพร: สุญาดา เสตกรณุกูล
ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ 2560
วิชา สังคม
โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
สาขาสยามสแควร์
82 คะแนน
  น้องฟรอยด์ : สุทธิการต์ สังขจร
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560
วิชาภาษาไทย
โรงเรียน ตราษตระการคุณ
สาขา ชลบุรี
96.5 คะแนน
  น้องฟรองซ์ : อัฏฐพล วรากุลรังสรรค์
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560
วิชาสังคม
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
สาขา พญาไท
82 คะแนน
  น้องโบ : พิชชาพร เสนาดิสัย
ที่ 1 ประเทศ O-NET 2559
วิชาภาษาไทย
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
สาขา พญาไท
96.5 คะแนน
  น้องแพรว : พิมพ์นารา กลิ่นจันทร์
ที่ 1 ประเทศ O-NET 2559
วิชาสังคม
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
สาขา พญาไท
81 คะแนน
  น้องนอต : เกษมสันต์ ชุ่มชาติ
ที่ 1 ประเทศ 7 วิชาสามัญ 2558
วิชา ภาษาไทย
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
สาขา พญาไท
98 คะแนน
  น้องวิท : ภานรินทร์ ศรีสังวรณ์
ที่ 1 ประเทศ O-NET 2558
วิชา สังคม
โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
สาขา สยาม
81 คะแนน
  น้องปอง : ปองบุญ พงศ์พานิช
ที่ 1 ประเทศ 7 วิชาสามัญ 2557
วิชาสังคม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สาขาหาดใหญ่
84 คะแนน
  น้ำ : พิชญาภา หาญประมุขกุล
ที่ 1 ประเทศ Clearing House
วิชาภาษาไทย 2556
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาสยาม
92 คะแนน
  พริม : ชาลิสา ว่องเจริญ
ที่ 1 ประเทศ Clearing House
วิชาภาษาไทย 2556
โรงเรียน สตรีวิทยา
สาขาปิ่นเกล้า
92 คะแนน
  น้องปิ๊ก : ปนัดดา ชมสำเนียง
ที่ 1 ประเทศ O-NET
วิชาภาษาไทย 2556
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาวงเวียนใหญ่
96 คะแนน
  น้องนิว : ณัฐวรรณ ตันกิตติวัฒน์
ที่ 1 ประเทศ Clearing House
วิชาสังคม 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาสยาม
84 คะแนน
  น้องกิ๊ฟ : ธัชชญา คันธจันทร์
ที่ 1 ประเทศ Clearing House
วิชาภาษาไทย 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สาขาสยาม
90 คะแนน
  น้องฝ้าย : อักษิภรณ์ อินทรักษา
ที่ 1 ประเทศ Clearing House
วิชาภาษาไทย 2555
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สาขาโคราช
90 คะแนน
  น้องแวม : ธัญมน กิตติดำเกิง
ที่ 1 ประเทศ Clearing House
วิชาภาษาไทย 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาสยาม
90 คะแนน
  น้องแจ๊ค : ภาคภูมิ เนียมบุญ
ที่ 1 ประเทศ Clearing House
วิชาภาษาไทย 2555
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สาขาขอนแก่น
90 คะแนน
  น้องกิ๊ฟ : ณัฐหทัย สุวิทย์สกุลวงศ์
ที่ 1 ประเทศ Clearing House
วิชาภาษาไทย 2555
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
สาขาเยาวราช
90 คะแนน
  น้องกัญ : กัญญ์วรา ชุติมาศ ไฟลฺรูป : กัญญ์วรา
ที่ 1 ประเทศ Clearing House
วิชาภาษาไทย 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาสยาม
90 คะแนน
  น้องแพร : ชไมพร อัตถากร
ที่ 1 ประเทศ O-NET
วิชาภาษาไทย 2555
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สาขาขอนแก่น
90 คะแนน
  น้องมิ้น : จิตติมา ธำรงคุณากร
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย
(O-NET) ปี 2554
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาสยาม
92 คะแนน
  น้องแก้ว : รังสิมา กิรติวงศ์วรรณ
ที่ 1 ประเทศ วิชาสังคม
(O-NET) ปี 2554
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สาขาวิสุทธิกษัตริย์
87 คะแนน
  น้องแวว : แวววดี วีรกิตติ
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย
(O-NET) ปี 2553
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาเซ็นจูรี่
92 คะแนน
  น้องกะทิ : วรรณ์ฐิตา พวงจันทร์แดง
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย
(O-NET) ปี 2553
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาบางกะปิ
92 คะแนน
  น้องเต้ย : สุพศิน บูชา
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย
(O-NET) ปี 2553
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สาขาภูเก็ต
92 คะแนน
  น้องเดียร์ : รัญชน์ บรรเลงจิต
ที่ 1 ประเทศ วิชาสังคม
(O-NET) ปี 2553
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาสยาม
85 คะแนน
  น้องบี : นันทิชา เกศวา
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย
(O-NET) ปี 2552
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สาขาเซ็นจูรี่
92 คะแนน
  น้องแชมป์ : วศิน ทรรศนียศิลป์
ที่ 1 ประเทศ วิชาสังคม
(O-NET) ปี 2552
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สาขาสยาม
85 คะแนน
  น้องโบว์ : ชุติมา นวศรี
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย
(O-NET) ปี 2551
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สาขางามวงศ์วาน
96.25 คะแนน
  น้องกุ๋งกิ๋ง : กัญญานันท์ สังข์หล่อ
ที่ 1 ประเทศ วิชาสังคม
(O-NET) ปี 2551
โรงเรียนราชินีบน
สาขาวิสุทธิกษัตริย์
88.75 คะแนน


น้องออยล์ : ฐิตินันท์ เต็งอำนวย
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย (O-NET) ปี 2550
สาขาสยาม
97.50 คะแนนน้องป๊อป : ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย (O-NET) ปี 2550
สาขาสยาม
97.50 คะแนนน้องกอ : ดลพร บัวสถิตย์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย (O-NET) ปี 2550
สาขาพิษณุโลก
97.50 คะแนนน้องเอ๋อ : ปองพล ศิริลักษณมานนท์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย (A-NET) ปี 2550
สาขาเซ็นจูรี่
81 คะแนนน้องโปโป : ศศิภา ฉั่น
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ที่ 1 ประเทศ วิชาสังคม (O-NET) ปี 2550
สาขาเยาวราช
88.75 คะแนนน้องป้อ : ปิติ อรุณรักถาวร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ วิชาสังคม (A-NET) ปี 2550
สาขาสยาม
76.25 คะแนนน้องนก : กมลชนก หงษ์ทอง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย ปี 2549
สาขาสยาม
92 คะแนน


น้องจ๊อก : ปรัชญา มณีประสพโชค
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย ปี 2549
สาขาบางกะปิ
92 คะแนน


น้องลูกแพร์ : นันทนัช ศิรธรานนท์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย ปี 2549
สาขาสยาม
92 คะแนน


น้องพลอย : ผณินทร รอดป้อง
โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย ตุลาคม ปี 2547
สาขาบางกะปิ
83 คะแนนน้องสา : สาธิมา อิทธิสัญญาธร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
ที่ 1 เอนทรานซ์ วิชาภาษาไทย มีนาคม ปี 2547
รอบสด สาขาเยาวาราช
84 คะแนนน้องฐิติกร โตโพธิ์ไทย
โรงเรียนสวนกุหลาบ
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย มีนาคม 2546
สาขาวงเวียนใหญ่
77 คะแนนน้องเกด : สิรินพร ชูมัง
ที่ 1 ประเทศ วิชาสังคม มีนาคม 2545
สาขาบางกะปิ
คะแนน 86.25 คะแนน


น้องนวมณฑ์ พลเสน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ วิชาภาษาไทย ตุลาคม 2545
สาขาบางกะปิ
85 คะแนน


น้องจักกริช ประเสริฐวิทย์
โรงเรียนปริ้นซ์รอแยลวิทยาลัย
ที่ 1 ประเทศ วิชาสังคม ตุลาคม 2545
สาขาเชียงใหม่
80 คะแนน
น้องซัน : นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่ 1 ประเทศ วิชาสังคม มีนาคม 2544
สาขาวงเวียนใหญ่
คะแนน : 83.75 คะแนน
   
       
       
       

 
  การเรียนคอร์สต่างๆ เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองหรือไม่

-> ขึ้นกับวิจารณญาณของผู้ปกครองแต่ละท่าน ทั้งนี้เพราะการเปิดหลากหลายคอร์สเพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนว่าต้องการเรียนแบบไหน ต้องการเรียนพื้นฐาน สรุป หรือตะลุยโจทย์

 
  ทำไมสมัครแรกๆ แต่กลับได้อยู่ห้องวิดีโอ

   -> ขึ้นกับคอร์สที่นักเรียนลงสมัคร ถ้าเป็นคอร์สที่นักเรียนกระตือรือร้นมาก เช่น  INTENSIVE หรือ TURBO คอร์สจะเต็มเร็วมาก ทางโรงเรียนใช้การสมัคร on-line จากทุกสาขาของธนาคาร บางครั้งพอธนาคารเปิด 9.00 น. นักเรียนสมัครได้ตอน 9.06 น. กลับได้ห้องวิดีโอ เป็นเพราะมีนักเรียนคนอื่นสมัครกันที่สาขาอื่นของธนาคารในนาทีที่ 9.00-9.05 น. ไปหลายร้อยแล้ว

 
  การเรียนสหวิชา (ไทย+สังคม) ได้ผลอย่างไร

-> เพราะอาจารย์ปิงใช้ระบบเรียน 2 วิชานี้มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วระบบนี้จะช่วยส่งเสริม  ให้นักเรียนเด่นได้ทั้งสองวิชา เพราะในข้อสอบสังคมมักมีการเล่นศัพท์และคำพูด(wording) อยู่มาก ขณะที่ข้อสอบภาษาไทยก็ต้องอ้างอิงความรู้ สังคมมาอธิบายมากเช่น ธรรมเนียมนิยม จารีตนิยม ประเพณีนิยม การเรียนด้วยระบบนี้เป็นที่นิยมของนักเรียนจำนวนมาก

 
  การได้รับข้อมูลผิดๆ

-> ขอให้นักเรียนเช็คข้อมูลที่ถูกต้องกับทางโรงเรียนเท่านั้น ทั้งนี้เท่าที่ผ่านมาได้ปรากฎข่าวจากผู้ไม่หวังดี จนได้เกิดข้อมูลผิดขึ้นมาหลายอย่าง เช่น ทางโรงเรียนจะขึ้นค่าเรียนอย่างมหาโหด เพราะเห็นว่านักเรียนเรียนแล้วได้ผล   "ซึ่งข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง"

 
  ความมั่นใจจากการเรียน

-> มักจะมีคำถามที่ว่า " ทำไมวิชาภาษาไทย+สังคมที่เฉลยในท้องตลาดถึงได้เฉลย  ไม่เหมือนกัน ? "
     หากนักเรียนตั้งใจเรียนตลอดจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจนตัดสินใจได้ว่าคำตอบที่ดีที่สุด  ควรจะเป็นข้อใด ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้น ขอให้นักเรียนมีความหนักแน่นต่อความรู้ที่ได้รับ  ความสับสนของนักเรียนก็จะลดลง
 


Back Top Site Map
DaVanceDavance Facebook DaVanceEmail : info@davance.com

Copyright 2014 by Da'Vance. All rights reserved.