Ping
DaVance

ชื่อจริง : ปิง เจริญศิริวัฒน์     วันเกิด : 26 มิถุนายน

การศึกษา : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สาขาบริหารงานบุคคล

ได้รับรางวัล "Oh! My Hero" ผู้ใหญ่ใจดีต้นแบบเยาวชน

ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

Youth for The Next Step

IG : pingword

DaVance

กรุงเทพฯ

 • อัสสัมชัญ ธนบุรี
 • อัสสัมชัญบางรัก
 • กรุงเทพคริสเตียน
 • เซนต์คาเบรียล
 • เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • เซนต์โยเซฟบางนา
 • เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
 • ซางตาครู้สคอนแวนต์
 • พระหฤทัยคอนแวนต์
 • มาแตร์เดอีวิทยาลัย
 • วัฒนาวิทยาลัย
 • กุหลาบวิทยา
 • คริสต์ธรรมศึกษา
 • ราชินี
 • ราชินีบน
 • อัสสัมชัญคอนแวนต์
 • เทพศิรินทร์
 • วัดสุทธิวราราม
 • ทวีธาภิเศก
 • โพธิสาร
 • สายน้ำผึ้ง
 • สตรีวิทยา
 • สตรีวิทยา 2
 • สตรีวิทยา 3
 • กาญจนาภิเษก นครปฐม
 • วัดราชบพิธ
 • ศึกษานารี
 • สตรีมหาพฤฒาราม
 • สตรีวัดอัปสรสวรรค์
 • นนทบุรีพิยาคม
 • สตรีนนทบุรี
 • เขมาภิตาราม
 • ปทุมวิลัย
 • จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
 • เบญจมราชาลัย
 • สายปัญญา
 • บดินทรเดชา
 • บดินทรเดชา 2
 • บดินทรเดชา 3
 • รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน
 • มัธยมวัดหนองจอกวิทยาคม
 • ราชวินิตมัธยม
 • ราชวินิตบางแก้ว
 • สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 • สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
 • หอวัง
 • หอวังนนทบุรี
 • เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
 • เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
 • สามเสนวิทยาลัย
 • สามเสนวิทยาลัย 2
 • ดุสิตาราม
 • วิมุตยาราม
 • สุวรรณารามวิทยาคม
 • สารวิทยา
 • บวรมงคล
 • วัดนายโรง
 • วัดประดู่ในทรงธรรม
 • ไตรมิตรวิทยาลัย
 • แม่พระฟาติมา
 • วัดราชโอรส
 • อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • อิสลามสันติชน
 • วัดนวลนรดิศ
 • ยานนาเวศวิทยาคม
 • ปทุมคงคา
 • จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
 • ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
 • ทีปังกรวิทยาพัฒน์
 • บางกะปิ

ภาคเหนือ

 • ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 • วชิราลัย จ.เชียงใหม่
 • พระหฤทัย จ.เชียงใหม่
 • สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • จักรคำคณาทร จ.ลำพูน
 • อัสสัมชัญลำปาง
 • ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
 • บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
 • สตรีศรีน่าน
 • สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
 • พะเยาพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
 • ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี
 • อัสสัมชัญศรีราชา
 • พนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
 • สาธิตอุดมศึกษา จ.ชลบุรี
 • สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด
 • อัสสัมชัญระยอง
 • เบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี

ภาคอีสาน

 • แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
 • สาธิตมอดินแดง จ.ขอนแก่น
 • สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
 • นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
 • สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศรีสะเกษวิทยาลัย
 • สิรินธร จ.สุรินทร์
 • ราชสีมาวิทยาลัย
 • มารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
 • ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
 • เลยอนุกูลวิทยา
 • อุดรพิทยานุกูล
 • เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

ภาคกลาง

 • สมุทรปราการ
 • เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
 • ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
 • นารีวิทยา จ. ราชบุรี
 • อยุธยาวิทยาลัย
 • พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
 • จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
 • เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
 • จ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
 • เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
 • พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
 • สระบุรีวิทยาคม
 • ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
 • นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม
 • ภปร ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
 • ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
 • นครสวรรค์
 • สตรีนครสวรรค์
 • สตรีอ่างทอง
 • กำแพงเพชรพิทยาคม
 • กรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
 • เบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
 • สาธิตเกษตรศาตร์ จ.นครปฐม
 • สาธิตศิลปากร จ.นครปฐม
 • ประจวบวิทยาลัย

ภาคใต้

 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • หาดใหญ่วิทยาลัย
 • หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 • มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
 • เตรียมอุดมนครศรีธรรมราช
 • บูรณะรำลึก จ.ตรัง
 • สภาราชินี จ.ตรัง
 • วิเชียรมาตุ จ.ตรัง
 • ปัญญาวิทย์ จ.ตรัง
 • ภูเก็ตวิทยาลัย
 • สตรีภูเก็ต
 • เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต
 • 11 โรงเรียน จ.ยะลา
 • ดีบุกพังงาวิทยายน
 • เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

อื่น ๆ

 • ติวเข้มข้อสอบเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์ในการเรียนและทำข้อสอบภาษาไทยและสังคมให้ได้คะแนนดี " ในงานนิทรรศการ
  "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการ NU Play ground มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 • อาจารย์พิเศษ รายการเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย (รินน้ำใจให้น้องชาวใต้) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 จังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ จัดโดยสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากร "โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับ มาม่า '50 "
 • วิทยากรกิจกรรมเพื่อสังคมและเยาวชน “ปฏิบัติการถ่ายทอดเคล็ดวิชา จากยอดฝีมือแห่งยุทธจักร” จัดโดย บริษัท เอเชียไวร์เลส
  คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(PCT)
 • Road Show 10 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร ในโครงการ "ภาษาสนุก…ภาษาไทย By อ.ปิง" จัดโดยนิตยสาร SEEN
 • การเรียนการสอนแบบ E-learning

 • ตำราชุดไทย ม.4 ม.5 ม.6 และ Intensive
 • ตำราชุดสังคม ม.4 ม.5 ม.6 และ Intensive
 • หนังสือเรียนชุด ไทย - สังคม คอร์ส Turbo
 • หนังสือเรียน THAI GO GAT
 • คู่มือภาษาไทย Mini Thai - Book
 • หนังสือเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไทย และ สังคม 11 ครั้งล่าสุด (Best Seller)
 • คลังข้อสอบไทย และ คลังข้อสอบสังคม ซึ่งจุด้วยข้อสอบรุ่น พ.ศ. 2536-2543 พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่าย
 • หนังสือ แนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง พร้อมรูปภาพ และคำเฉลย
 • หนังสือข้อสอบและเฉลยไทย + สังคม O-NET
 • ข้อสอบ GAT ส่วนวิเคราะห์พร้อมเฉลย ย้อนหลังตั้งแต่ มีนาคม 2552
 • socialview socialview socialview socialview
  socialview socialview socialview
 • Pocket Book
  socialview socialview socialview
 • หนังสือชุด The Answer of Love
  socialview socialview socialview socialview
 • หนังสือเฉลยข้อสอบ Entrance แผนกศิลป์ สำนักพิมพ์ science center
 • หนังสือสรุปย่อ ไทยและสังคม แนวสามัญ 1
 • คอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร "seen"


DaVance
 • รับเชิญไปเป็นโฆษกงานฟุตบอลประเพณีบอลธรรมศาสตร์ และ จุฬาฯ ครั้งที่ 73
 • อบรมเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 12 เรื่อง "วาทะดีลดความขัดแย้ง"
 • เป็นผู้ออกข้อสอบสนามสอบจำลอง TCASter Mock Exam ร่วมกับ OnDemand
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในการเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภาษาไทย...ความภูมิใจของแผ่นดิน" จังหวัด เชียงใหม่ หาดใหญ่ กรุงเทพฯ
 • ผู้นำการเสวนาในงาน University Fair 2005 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสาขาภาษาไทยและสังคมศึกษา ในการประชุมวิชาการเรื่อง "นานาทัศนะ ต่อพัฒนาการ ของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากอดีตสู่ความหวังแห่งอนาคต" จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย
 • ผู้นำการเสวนาเรื่อง "เทคนิคการสอนเพื่อการพัฒนาต้นกล้าสังคม" จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • เป็นผู้ออกข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทยและสังคม ของ Dek-D.com
 • วิทยากรงานวันรพี ปี 2556 กับการเสวนาภายใต้หัวข้อ "การศึกษาไทยไปตายเอาดาบหน้า?"


DaVance
 • แขกรับเชิญในรายการ THE STANDARD Daily ช่องทาง Facebook Live, Twitter Live และ YouTube Live
 • แขกรับเชิญในรายการ CONNEXT ED TALK ช่อง True4U/PSI ช่อง 24
 • แขกรับเชิญ รายการเท่งโหน่งวิทยาคม Workpoint TV ช่อง 23
 • แขกรับเชิญ รายการซุปตาร์ท้า ox ช่อง one31
 • Commentator รายการ ม.ปลายสายเก่ง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 9.30 น. ทางช่อง 3SD (ช่อง28)
 • วิทยากรประจำรายการเวทีคนเก่ง ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และทาง ETV
 • พิธีกรรายการ คำไทยไม่ต้องใส่ชูรส ออกอากาศทาง ไอทีวี
 • วิทยากรรายการ "แหล่มเลย" ทาง youtube
 • พิธีกรรายการ IQ Show ออกอากาศทาง ททบ.5
 • วิทยากรรับเชิญพิเศษรายการ เวลาท้าเซียน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการการศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ออกอากาศทาง ETV
 • พิธีกรช่วง "ภาษาไทยวัย school" ในรายการ U School ทาง UBC
 • แขกรับเชิญ รายการน้ำผึ้งพระจันทร์
 • แขกรับเชิญ รายการเดลินิวส์ทีวี ตีข่าวแตก
 • แขกรับเชิญ รายการ นักคิดพิชิตคนเก่ง


DaVance
 • กรรมการตัดสินประกวด “คุณนพมาศ” ภายใต้เเนวคิด The in-sexists งานลอยกระทง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • กรรมการตัดสินโต้วาที ประเพณีน้องใหม่ ครั้งที่ 37 ”ศึกแห่งวาทะ ศิลปะแห่งวาจา” รอบชิงชนะเลิศ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ณ.ห้องสัมมนา A3-301
 • กรรมการตัดสินการประกวดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 • กรรมการตัดสินโต้วาทีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 • กรรมการตัดสินโต้วาทีโรงเรียนวชิราวุธ
 • กรรมการตัดสินโต้วาทีรายการ The Arena Thailand Season 2


DaVance
 • Talk Show ดวลไมค์ในฝันเป็นจริง ที่ภัทราวดีเธียเตอร์
 • นักแสดงรับเชิญภาพยนตร์เรื่อง "เจ้าสาวผัดไทย"
 • นักแสดงรับเชิญละครเรื่อง "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"
 • แขกรับเชิญในรายการทีวีและงาน Event ต่างๆ มากมายDaVance
socialview

รายการ CONNEXT ED TALK ช่อง True4U/PSI ช่อง 24

อ่่านต่อ
socialview

รายการ ม.ปลายสายเก่ง ช่อง 3SD ( ช่อง 28 )

อ่่านต่อ
socialview

รายการ THE STANDARD Daily ช่อง Facebook Live, Twitter Live และ YouTube

อ่่านต่อ
socialview

รายการ ซุป'ตาร์ท้า OX ช่อง one31

อ่่านต่อ
ดูทั้งหมด

DaVance
socialview

เทอม 2 ปีการศึกษา 2561

 • ประทับใจกันไปอีกครั้ง สำหรับ Road Show ของ อ.ปิง ในเทอม 2 ของปี 61 นี้ คงต้องขอบอกว่าร.ร.ที่ติดต่อมาปีนี้มีเยอะมากๆ ทั้งเหนือใต้ ออกตก ส่วน ร.ร. ไหนที่ อ.ปิง Road Show ไปดูกันเลย
อ่่านต่อ
socialview

เทอม 1 ปีการศึกษา 2561

 • ประทับใจกันไปอีกครั้ง สำหรับ Road Show ของ อ.ปิง ในเทอม 1 ของปี 61 นี้ คงต้องขอบอกว่าร.ร.ที่ติดต่อมาปีนี้มีเยอะมากๆ ทั้งเหนือใต้ ออกตก ส่วน ร.ร. ไหนที่ อ.ปิง Road Show ไปดูกันเลย
อ่่านต่อ
ดูทั้งหมด

DaVance
DaVance

Back Top Site Map
DaVanceDavance Facebook DaVanceEmail : info@davance.com

Copyright 2014 by Da'Vance. All rights reserved.