ประวัติ


- ชื่อเล่น มอส
- เกิดวันที่ 23 กันยายน

ด้านการศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนเทพศิรินทร์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)

- ปัจจุบัน : นิสิตระดับชั้นปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกวิชาภาษาไทย โทวิชาภาษาบาลี - สันสกฤต

รางวัลด้านวิชาการ

- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแสดงความสามารถเรียนรู้บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คะแนนอันดับ 2 ของประเทศวิชาความถัดทางด้านภาษาบาลี (PAT 7.6)
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีญัตติอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานพิธวิวัฒน์ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รายการดวลวาทะ The Arena Thailand ช่อง Thai PBS

วิชาที่สอน

- Intensive Palibhasa (ภาษาบาลี)
- Turbo Palibhasa (ภาษาบาลี)
- Intensive ภาษาไทย ม.ต้น
- Turbo ภาษาไทย ม.ต้น


น้อง ๆ คนไหนมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน หรือต้องการปรึกษาเรื่องอื่น ๆ สามารถส่งคำถามมาได้ที่

E mail : atomosricano@hotmail.com
Instagram : atomosricano