DaVance
DaVance
 
ดาว้องก์มาจากภาษาฝรั่งเศส คำว่า "D'AVANCE" แต่เกรงว่าคนที่ไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสจะอ่านไม่ได้
จึ่งแปลงมาเป็นคำว่า "DA'VANCE" ที่มีความหมายว่า "ก้าวหน้า"

   
สัญลักษณ์สำคัญของ "DA'VANCE"
          คือ ก้อนอิฐเก้าก้อนที่มีก้อนนึงเอียงอยู่ ความหมายของสัญลักษณ์นี้คือ การ "ก่อสร้าง" ความรู้ให้นักเรียน "ก้าวหน้า" แต่แน่นอนที่สุดการที่จะทำได้ผลคงไม่ได้อาศัยแต่อาจารย์แต่เพียงฝ่ายเดียว ต้องอาศัยการรู้จักคิดและพลิกแพลงของนักเรียนด้วย
 
          อิฐก้อนที่ตรงจึงเหมือนความรู้ที่อาจารย์ได้ให้นักเรียนอย่างมากมาย ส่วนอิฐก้อนที่เอียง คือ ความคิด
พลิกแพลงของนักเรียน ซึ่งถ้านักเรียนสามารถคิดหรือพลิกแพลงให้อิฐอีกก้อนตรงได้ อิฐทั้งหมดก็จะตรงไม่ล้มครืน และมีความมั่นคง

          การใช้สัญลักษณ์เช่นนี้จึงเป็นเหมือนการเตือนนักเรียนว่า การจะก้าวหน้าได้ต้องรู้จักการพลิกแพลงด้วยนั่นเอง
   การก่อตั้ง "DA'VANCE"

          เริ่มจากโต๊ะปิงปองที่อาจารย์ใช้สอนนักเรียนรุ่นแรกเมื่อเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา นักเรียนก็เริ่มให้ความนิยมสมัครเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ
รุ่นแรกที่อาจารย์ปิงเปิดสอนนั้นสอนทั้งไทย สังคม อังกฤษ และเลข ต่อมาจึงเริ่มสอนแค่ไทยกับสังคม ซึ่งอาจารย์เห็นว่าเป็นวิชาที่มีคนสอนและใส่ใจน้อย

          จากความนิยมของนักเรียนตรงนั้นเป็นต้นมา ทำให้อาจารย์ต้องเปิดห้องเรียนสอนจากห้องเล็กๆ ขนาด 25-30 คน ขึ้นมาถึงห้องละ
70-80 คน จนต้องขยายเพิ่มมาเป็นห้องละ 100 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่มาสมัครเรียน ห้อง VDO ที่ถ่ายทอดตรงจากห้องสดจึงเกิดขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ปกครองขอร้องกันจำนวนมากว่าลูกหลานของตนยังไม่มีที่เรียน

          จากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนจึงขยายจากฝั่งถนนเดียวมาเป็นสองฝั่งถนน และกระจายสาขาออกไป

DaVance

-> สาขาเยาวราช เปิดเป็นสาขาแรก
และสาขาเดียวที่มีรอบสด
เบอร์โทร : 0-2623-3997-8
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาสยามสแควร์ ปรับโฉมใหม่ มีนาคม 2551
หลังจากเปิดเมื่อมีนาคม 2545
เบอร์โทร : 0-2252-1667-8
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาบางกะปิ เปิดที่ลาดพร้าว 101/3
(โครงการวิสุทธานี)
เมื่อพฤษภาคม 2543
เบอร์โทร : 0-2370-1641-2
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาวงเวียนใหญ่ เปิด ตุลาม 2542 และ
ย้ายที่ทำการใหม่ไปที่
The Platform
(โรบินสัน ลาดหญ้าเก่า)

กุมภาพันธ์ 60
เบอร์โทร : 0-2437-9353-4
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาปิ่นเกล้า เปิด มกราคม 2551
ชั้น 4 โลตัส ปื่นเกล้า
(ตึกเมอร์รี่คิงส์เก่า)

เบอร์โทร : 0-2884-6257-8
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาสามเสน เปิด สิงหาคม 2554
ชั้น 8 ตึกสุพรีม
เบอร์โทร : 0-2669-1474-5
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขางามวงศ์วาน เปิดเมื่อพฤษภาคม 2546
เบอร์โทร : 0-2952-5148-9
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขารังสิต เปิดมกราคม 2551
ชั้น 3 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
โซนแคมปัส (ฝั่งเซ็นทรัล)

เบอร์โทร : 0-2958-0582-3
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาศรีนครินทร์ เปิดเมื่อมีนาคม 2557
เบอร์โทร 0-2022-0025-6
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาราชบุรี เปิดเมื่อตุลาคม 2550
เบอร์โทร : 0-3231-1103-4
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาสุพรรณบุรี เปิดเมื่อพฤษภาคม 2554
เบอร์โทร : 0-3552-5179-80
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาสระบุรี เปิดเมื่อมกราคม 2556
เบอร์โทร 0-3671-1782-4
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาชลบุรี เปิดเมื่อ พฤษภาคม 2542
เบอร์โทร : 0-3827-6503-4
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขานครราชสีมา ปรับโฉมใหม่ ตุลาคม 2560
หลังจากเปิดเมื่อมีนาคม 2547
(ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21
โคราช ชั้น 2)

เบอร์โทร : 0-4407-8340-1
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาขอนแก่น ปรับโฉมใหม่พฤษภาคม 2551
หลังจากเปิดเมื่อตุลาคม 2544
เบอร์โทร : 0-4322-8389-90
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาอุดรธานี เปิดเมื่อพฤษภาคม 2551
เบอร์โทร : 0-4234-8196
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาสกลนคร ปรับโฉมใหม่ มกราคม 2561
(อาคารศรีสกลมอลล์ ชั้น 2)
หลังจากเปิดเมื่อกุมภาพันธ์ 2547
เบอร์โทร : 042-712011-2
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาอุบลราชธานี ปรับโฉมใหม่ กันยายน 2560
(ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ ชั้น 2
หลังแมคโดนัล )

หลังจากเปิดเมื่อ มีนาคม 2550
เบอร์โทร : 045-312094-5
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาเชียงใหม่ เปิดเมื่อพฤษภาคม 2544
เบอร์โทร : 0-5341-6278-9
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาเชียงราย เปิดเมื่อสิงหาคม 2553
เบอร์โทร : 0-5371-7580-1
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาลำปาง เปิดเมื่อกันยายน 2554
เบอร์โทร 0-5422-5989
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาพิษณุโลก ปรับโฉมใหม่ตุลาคม 2550
หลังจากเปิดเมื่อมีนาคม 2546
เบอร์โทร : 055-219-427-8
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขานครสวรรค์ เปิดเมื่อตุลาคม 2549
เบอร์โทร : 0-5622-7478-9
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาหาดใหญ่ ปรับโฉมใหม่ มีนาคม 2549
หลังจากเปิดเมื่อตุลาคม 2544
เบอร์โทร : 0-7424-3898
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาภูเก็ต ปรับโฉมใหม่ ตุลาคม 2560
(อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว ชั้น 3)
หลังจากเปิดเมื่อกุมภาพันธ์ 2547
เบอร์โทร : 0-7651-0805-6
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขาสุราษฎร์ธานี ปรับโฉมใหม่ ตุลาคม 2560
หลังจากเปิดเมื่อมีนาคม 2547
เบอร์โทร : 077-313527-8
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>
-> สาขานครศรีธรรมราช ปรับโฉมใหม่ พฤศจิกายน 2560
(ศูนย์การค้าโรบินสันโอเชียน ชั้น 4)
หลังจากเปิดเมื่อมีนาคม 2550
เบอร์โทร : 0-7580-3991-2
กดเพื่อชมภาพใหญ่ กดเพื่อชมภาพใหญ่ <กดดูแผนที่>


Back Top Site Map
DaVanceDavance Facebook DaVanceEmail : info@davance.com

Copyright 2014 by Da'Vance. All rights reserved.