ส่งผลคะแนน ไทย – สังคม O-NET ประจำปีการศึกษา 2562
 ชื่อ
 
     นามสกุล    
 ชื่อเล่น      
 สาขา    
 คอร์ส  
 โรงเรียน (หรือ) มหาวิทยาลัย      
 เบอร์โทรศัพท์บ้าน     ***   
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ     ***   
 อีเมลล์      
 ที่อยู่      
 เลขประจำตัวบัตรประชาชน    ***   
 เลขที่นั่งสอบ O-NET   ***  
 คะแนนสอบ O-NET  
 ภาษาไทย     ***   สังคม     *** 
หมายเหตุ :
1. ผู้ที่ส่งคะแนนจะต้องเป็นผู้ที่เรียนคอร์ส Intensive หรือ Turbo เท่านั้น
2. ผู้ที่ส่งคะแนนจำเป็นต้องส่งรหัสผ่านเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันคะแนนที่ส่งมาให้จริง และทางดาว้องก์จะทำการตรวจสอบคะแนนผ่านเว็บ สทศ
3. ผู้ที่ส่งคะแนนกลับมาภายในวลาที่กำหนด จะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากทางดาว้องก์
4. ผู้ที่ทำคะแนนวิชาภาษาไทย-วิชาสังคมได้สูงสุดของประเทศจะได้รับโล่เกียรติยศจากทางดาว้องก์
5. เมื่อหมดเขตการส่งคะแนนทางดาว้องก์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโล่และเหรียญรางวัลทางเว็บไซต์ดาว้องก์
6. หมดเขตการส่งคะแนนปลายเดือนพฤษภาคม 2562