ส่งผลคะแนน ไทย – สังคม 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
 ชื่อ          นามสกุล    
 ชื่อเล่น      โรงเรียน    
 เลขประจำตัวบัตรประชาชน      รหัสผ่าน (ต้องเป็นตัวเลข 4-10 หลัก)      
 สาขา    คอร์สเรียน  
 เบอร์โทรศัพท์บ้าน      เบอร์โทรศัพท์มือถือ    
 ที่อยู่    
 อีเมลล์          
 วิชาภาษาไทย ได้คะแนน      วิชาสังคม ได้คะแนน    
       
     
หมายเหตุ :
1. ผู้ที่ส่งคะแนนจะต้องเป็นผู้ที่เรียนคอร์ส Intensive หรือ Turbo เท่านั้น
2. ผู้ที่ส่งคะแนนจำเป็นต้องส่งรหัสผ่าน(ต้องเป็นตัวเลข 4 หลักขึ้นไปของ สทศ.)เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันคะแนนที่ส่งมาให้จริง
3. ผู้ที่ทำคะแนนวิชาภาษาไทย-วิชาสังคมได้สูงสุดของประเทศจะได้รับทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศจากทางดาว้องก์
4. ผู้ที่กรอกคะแนนกลับมาภายในเวลาที่กำหนด และทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์การรับรางวัล จะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากดาว้องก์
5. หมดเขตการส่งคะแนนปลายเดือนพฤษภาคม 2562
6. ทางดาว้องก์จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโล่และเหรียญรางวัลให้น้องๆ ติดตามข่าวทาง Facebook - web Davance